P R O G R A M 
NACIONALNOG SEMINARA, SAVETOVANJA I STRUČNIH TRIBINA

PETAK 24. novembar 2017. godine

10:00 – 11:30 čas. Međunarodna Konferencija „Sport, zdravlje, životna sredina“ – Fakultet za sport Univerziteta „Union Nikola Tesla“ Beograd

11:30 – 12:00 čas.   Defile učesnika Sajma sporta

12:00 – 13:00 čas. SVEČANO OTVARANJE SAJMA SPORTA Vanja Udovičić, ministar omladine i sporta Republike Srbije

13:00 – 13:15 čas. Obraćanje vrhunskim sportistima nosiocima nacionalnih stipendija – Vanja Udovičić, ministar za omladinu i sport, 

13:15 – 13:45 čas. Prikaz doping pozitivnih slučajeva u 2017. godini – dr Milica Vukašinović Vesić, direktor Antidoping agencije Republike Srbije 

13:45 – 14:15 čas. Prikaz rezultata upitnka o stavovima sportista po pitanju dopinga u sportu – prof. dr Nenad Dikić, Antidoping agencija Republike Srbije

13:45 – 14:15 čas. Odgovornost lekara u doping pozitivnim slučajevima – dr Marija Anđelković, Antidoping agencija Republike Srbije

14:45 – 15:15 čas. P a u z a

15:15 – 17:15 čas. Evropske univerzitetske igre 2020 – Univerzitetski sportski savez Srbije

17:15 – 17:30 čas. P a u z a

XII NACIONALNI SEMINAR 
SPORTSKOG SAVEZA SRBIJE

SUBOTA 25. novembar 2017. godine

09:00 – 09:45 čas. Registracija i prijem učesnika nacionalnog seminara

10:00 – 10:30 čas. Otvaranje – Vanja Udovičić, ministar omladine i sporta

Obraćanje – Aleksandar Šoštar, predsednik SSS

10:30 – 11:00 čas. Omladinsko sportski centar Karataš – Goran Bojović, direktor Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije

11:00 – 11:30 čas. Organizacija sportskih kampova za mlade perspektivne sportiste u Republici Srbiji – osnovni elementi organizacije sportskih kampova – dr Mirko Kantar – Ministarstvo omladine i sporta – Sektor za sport 

11:30 – 11:45 čas. Objekti sportske infrastrukture / ostvareni rezultati sa podacima o realizovanim projektima MOS od osnivanja, projekti čija je realizacija je u toku ove budžetske godine, plan aktivnosti za naredni period – dipl.prost.planer Marija Mišović, Ministarstvo omladine i sporta

11:45 – 12:00 čas. Energetska efikasnost sportskih objekata – dipl.prost.planer Marija Mišović, Ministarstvo omladine i sporta

12:00 – 13:00 čas. Zakonski uslovi za obavljanje sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti – prof.dr Nenad Đurđević, Sportski savez Srbije

13:00 – 14:00 čas. P a u z a

14:00 – 14:30 čas. Uloga i značaj međunarodne i regionalne saradnje u borbi protiv dopinga u sportu – Amir Avdagić, predsednik istočno evropske regionalne antidoping organizacije

14:30 – 14:50 čas. Restart medicine sporta na teritoriji Republike Srbije – Iskustva Zavoda nakon implementacije novog Zakona o sportu – dr Tamara Gavrilović, spec.med.sporta Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije

14:50 – 15:20 čas. Nacionalne evidencije u oblasti sporta – Bratislava Karalić, Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije

16:00 – 17:00 čas. Ambasada Indonezije 

17:30 – 18:30 čas. Planinarski savez Srbije – Svečana dodela priznanja i nagrada sportistima i trenerima za postignute rezultate u 2017.godine

SEMINAR ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE TRENERA I DOKTORA NACIONALNIH GRANSKIH SAVEZA

NEDELJA 26. novembar 2017.

10:00 – 10:30 čas. Značaj sportskih aktivnosti za povećanje aktivizma mladih – Snežana Klašnja, pomoćnik ministra za omladinu

10:30 – 10:50 čas. Edukacija i odnos trenera prema roditeljima dece u trenažnom procesu – Aleksandar Šoštar, predsednik Sportskog saveza Srbije

10:50 – 11:10 čas. Prezentacija programa: Sportski. Zdravo. Bezbedno. – Studentska asocijacija Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Beograd

11:10 – 11:30 čas. Takmičarska anksioznost i sport – priroda, izvori i način   borbe sa tremom – Vladimir Kitanović, psiholog Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije

11:30 – 11:50 čas. Sublimativni treninzi kao metod prilagođavanja dece agresivnog i asocijalnog ponašanja u sportu – Predrag Nemec, Fakultet za fizičku kulturu i menadžment u sportu, Univerzitet Singidunum

11:50 – 12:40 čas. Savremeni trendovi u lečenju i dijagnostici sportskih povreda. Istine i kontraverze – dr med. specijalista fizijatar Milan Mileusnić, dr med. specijalista fizijatar Bojana Božović i dr med. specijalizant masterant medicina sporta Miloš Bojović

12:40 – 13:00 čas. Sportske povrede – prevencija i principi lečenja – dr Marina Miletić, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije  Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije

13:00 – 13:20 čas. Medicinske metode i procedure oporavka sportista nakon velikih međunarodnih takmičenja – prof. dr Dragan Radovanović, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Niš

13:20 – 13:40 čas. Savremene medicinske tehnologije za oporavak i rehabilitaciju sportista – Jovan Rogić, Visoka sportska i zdravstvena škola Beograd

13:40 – 14:00 čas. Značaj preventivno - korektivne gimnastike u razvoju dece – mr Biljana Marić Nikolić – Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije

14:00 – 14:30 čas. P a u z a

14:30 – 16:00 čas. Humanitarna aukcija sportske opreme i sportskih rekvizita udruženja „Uvek sa decom“