Voda je, isto kao i vatra, dobar sluga, ali zao gospodar. Upravo zato je se plašimo i poštujemo je, ali u isto vreme ne možemo bez iste. Ona je i životna hrana i lek, a upravo je ta uslovljenost dovela i do razvoja sportova vezanih za vodu, plivanje, sinhrono plivanje, vaterpolo i skokovi u vodu. Naravno, postoji još mnogo alternativnih disciplina koje polako preuzimaju inicijativu i popularnost, ali je za nas jedino važno mišljenje Međunarodnog olimpijskog komiteta.

Za razliku od većine sisara, čovek je primoran da uči plivanje. Razlog leži u tome što većina životinja u vodi jednostavno ponavlja pokret kretanja s kopna (hod), kao što to radi pas. S druge strane, čovek ne može da ponovi svoj uspravni hod u vodi, već je primoran da nauči da koristi i ruke, kao i pravilno disanje. Poznato je i da vrlo mala deca gotovo instinktivno znaju da plivaju, ali se ta sposobnost gubi sazrevanjem.

Ljudsko biće još od najranijeg doba koristi tehniku plivanja kao način prelaska preko vodenih prepreka. Zanimljivo je da postoji čak i jedna vrlo ambiciozna evolucionistička teorija koja kaže da su ljudi u jednom periodu istorije bili neka vrsta vodozemaca. Tačnije, podjednako su provodili vreme u vodi i na kopnu, na šta ukazuju pojedine morfološke karakteristike koje i dalje posedujemo, kao što su mali plovci između prstiju šaka i stopala, kao i himen kod žena.

Sve u svemu, plivanje je od davnina vezano za ljudski rod, ali prve dokaze možemo da nađemo tek kod Asiraca i Egipćana. Stari Grci plivanje su uvrstili u deo opšteg obrazovanja, dok je kod Rimljana ono bilo važan deo vojne obuke. Prvi pisani podatak o plivanju potiče iz 1538. godine i pisan je na latinskom, nakon čega kreće izdavanje mnogih dela sa istom tematikom. Međutim, podaci o takmičenjima nisu se pojavili sve do kraja 18. i početka 19. veka. Tada je na scenu stupilo Nacionalno plivačko udruženja Velike Britanije, koje je počelo da ih organizuje. Prvi učesnici ovih turnira plivali su uglavnom prsnim stilom, da bi tek 1880. bio otkriven kraul, i to kod naroda Južne Amerike. Prvi plivački klub nastao je u Upsali (Švedska) 1796. godine, a plivanje je uvršteno u program Olimpijskih igara od samog početka, 1896. godine u Atini.